תקנון

הקדמה

 1. תנאי השימוש שלהלן נועדו להסדיר את השימוש באתר אותו מפעילה ידיעות אחרונות בע"מ (להלן: "ידיעות אחרונות") הנמצא בכתובת www.zikaronet.co.il (להלן: "האתר").
 2. השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו, וכל גולש אשר מבצע פעולה באתר מוחזק כמי שקרא והבין את תנאי שימוש אלו, וכן הסכים להם.
 3. ככל שגולש אינו מסכים לתנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות המפורטת בתנאי השימוש, נדרש הוא להימנע לאלתר מלעשות שימוש בכל שירות שמוצע באתר.
 4. האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח בלשון זכר-יחיד, אך הוא מתייחס לגברים ולנשים באופן שבו זכר מתייחס גם לנקבה, יחיד מתייחס גם לרבים וכו'.
 5. ידוע לכל גולש, כי ידיעות אחרונות תהא רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, וכן במדיניות הפרטיות של האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לעדכן את הגולשים בגין כך. תנאי השימוש העדכניים יופיעו באתר.

מהות השירות

 1. האתר מאפשר לגולשים ליצור ליקיריהם שנפטרו מודעת אבל ו/או אתר הנצחה, על פי ההוראות המפורטות באתר (להלן: "השירות").
 2. גולשים אחרים המבקרים באתר יוכלו להגיב למוצרים אלו, ולהביע תנחומיהם.
 3. בעת יצירת מודעת האבל ו/או אתר ההנצחה, יועבר המידע לאישור ידיעות אחרונות, ולאחר האישור ובכפוף לו, יקבל כל גולש הודעת דואר אלקטרוני מאת ידיעות אחרונות המאשרת את עלייתו של האתר לאוויר. (בעת הקמת אתר הנצחה ו/או מודעת אבל, יוכל כל גולש לבחור האם ברצונו לאפשר לגולשים אחרים להגיב ולהביע תנחומיהם. אם יבחר הגולש לאשר בעצמו את כל התגובות, יישלחו לגולש כל התגובות לאישור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ועל הגולש יהא לאשר את התנחומים על מנת להעלותם לאתר. תגובה שלא תאושר, לא תעלה לאתר.
 4. ידוע לכל גולש, כי בשלב זה השירות ניתן בחינם, ואולם ידיעות אחרונות תהא רשאית להתחיל לגבות עליו תשלום בכל עת.
 5. גולשים אשר יצרו כבר מודעת אבל ו/או אתר הנצחה בעת שהשימוש באתר היה בחינם, לא יידרשו לשלם עבור האתר שמצוי כבר באוויר, אך ככל שיבקשו אותם גולשים לעדכן ו/או להוסיף לעמודים הקיימים, הדבר יהיה כרוך בתשלום כפי הנהוג באותה עת על ידי ידיעות אחרונות.

הרשמה לשירות

 1. השירות של יצירת מודעת אבל ו/או אתר הנצחה כרוך ברישום לאתר.
 2. בעת הרישום, יידרש כל גולש לבחור שם משתמש וססמה אשר ישמשו אותו בעריכת מודעת האבל ו/או אתר ההנצחה ושליטה בתכניו.
 3. כמו כן, הרישום יכלול הזנת פרטים ספורים (שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון).
 4. ידוע לגולש כי השימוש באתר כרוך ברישום זה והשירותים שמציע האתר לא יסופקו אם לא יימסרו פרטים אלו.
 5. בעת הרישום, יידרש כל גולש להסכים לתנאי שימוש אלו לרבות למדיניות הפרטיות של האתר המפורטת בתנאי שימוש אלו.
 6. הנתונים שיימסרו בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר ולא יועברו לאף גורם אלא על פי החריגים הנקובים בתנאי שימוש אלו.
  • ידיעות אחרונות רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית ידיעות אחרונות לבטל רישומו של גולש לשירות, או לחסום גישה אליו, לרבות הסרת העמודים אותם הקים, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם בעת ההרשמה לשירות מסר הגולש במתכוון פרטים שגויים;
  • אם הגולש ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בידיעות אחרונות או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות גולשים אחרים;
  • אם הגולש הפר את תנאי הסכם זה;
  • אם הגולש יבצע כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
  • אם הגולש מסר את שם המשתמש והסיסמא שבחר בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
  • אם כרטיס האשראי שברשות הגולש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);

תכני האתר

 1. כל גולש באתר מתחייב כי התכנים שיעלה לאתר, בין אם במסגרת מודעות אבל ו/או אתרי הנצחה ובין אם במסגרת תגובות גולשים (להלן: "תוכן גולשים"):
 2. יעמוד בכללים שלהלן
  1. לא יועלה כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף
  2. לא יועלה כל תוכן אשר פוגע בזכויות הקנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר (רשומים ושאינם רשומים), פטנטים, מדגמים וכיוצ"ב
  3. לא יועלה כל תוכן אשר העלאתו לאתר תחשוף את האתר לתשלום תמלוגים ליוצרים מכל סיבה שהיא.
  4. לא יועלה כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה
  5. לא יועלה כל תוכן הנוגע לקטינים או מזהה אותם את פרטיהם האישיים ו/או מענם ודרכי ההתקשרות עימם לרבות פרטים אשר אסורים פרסום על פי חקיקת מגן על קטינים
  6. לא יועלה כל תוכן שהוא תכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכולל נגיף מחשב (וירוס) לרבות תוכנות עוינות הידועות כ"סוס טרויאני", תולעים, יישומים מזיקים, ואנדלים (Vandals), תכנות ריגול (Spyware) וכיוצ"ב.
  7. לא יועלו ססמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים המאפשרים שימוש בתכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים אחרים הטעונים הרשמה ותשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
  8. לא יועלה כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או פגיעה בפרטיותו ו/או בשמו הטוב.
  9. לא יועלה כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם
  10. לא יועלה כל תוכן בכל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.
  11. לא יועלה כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד גזענות או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, נטייה מינית, עיסוק, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד חברתית – כלכלי
  12. לא יועלה כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית
  13. לא יועלה כל תוכן העלול להטעות צרכנים
  14. לא יועלה כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי
  15. לא יועלה כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט
  16. לא יועלה כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות ססמה וכיוצ"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט
 1. תוכן הגולשים יהיה באחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה את התוכן, לרבות מהימנותו, דיוקו ואמינותו, וכן השפעתו על משתמשי הקצה והחומרה שברשותם.
 2. ידיעות אחרונות לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לכל אדם לרבות צדדים שלישיים כתוצאה מתוכן הגולשים.
 3. על אף האמור לעיל, ידיעות אחרונות שומרת על זכותה לסרב לפרסם ו/או להסיר מהאתר כל תוכן אשר אינו עולה בקנה אחד עם האמור לעיל.
 4. כמו כן, ידיעות אחרונות שומרת על זכותה להסיר תוכן גולשים עם קבלת דרישה מצד כל צד שלישי שנפגע מהדברים שפורסמו.
 5. ידיעות אחרונות תסיר תוכן גולשים עם קבלת צו בית משפט ככל שזה יומצא לידיה, ומבלי שתידרש להודיע על כך לגולש.
 6. ידיעות אחרונות תהא רשאית להסיר תוכן גולשים חלקי ו/או מלא – לרבות מודעות אבל ואתרי הנצחה, מהטעמים שנקובים לעיל, וכן עם כל חשד כי הגולש אינו פועל על פי האמור בתנאי שימוש אלו, ולגולש לא תהא כל טענה בגין כך
 7. ידיעות אחרונות שומרת על זכותה למנוע פרסומם של תכנים אשר אינם עולים בקנה אחד עם הוראות תנאי שימוש אלו, וזאת מבלי שתידרש לנמק את החלטתה.
 8. ידיעות אחרונות לא תהא אחראית לתוכן גולשים, וכן לא תהא מחוייבת לבצע פיקוח ו/או בקרה ו/או עריכה ו/או סינון של תוכן הגולשים והאחריות בגין העלאת תוכן גולשים תהא על הגולש שהעלה את התוכן.
 9. ידיעות אחרונות לא תהא אחראית לנכונות ו/או דיוק ו/או שלמות ו/או אמיתות הפרטים בתוכן הגולשים, וכן לא תהא חייבת בבדיקת המידע בטרם יפורסם על ידי הגולשים.
 10. כל גולש, הכפוף לתנאי השימוש הללו, מסכים לתנאים אלו, וידוע לו כי ידיעות אחרונות וכל מי מטעמה יהא פטור מכל אחריות נזיקית או אחרת בגין כל נזק שייגרם לגולש בעקבות השימוש באתר ו/או מהתכנים המועלים על ידי גולשים אחרים.
 11. כן ידוע לכל גולש, כי באתר קיימים כפתורי שיתוף לרשתות חברתיות אשר יאפשרו לכל גולש לשתף את המידע מהאתר באמצעות רשתות חברתיות, וכי לגולש לא תהא כל טענה כלפי האתר ביחס לכך.

זכויות ידיעות אחרונות בתוכן

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ושירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תוכן גולשים כהגדרתו לעיל) הינן של ידיעות אחרונות בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לידיעות אחרונות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת את התוכן ואת השירותים שמציע האתר.
 2. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש.
 3. ידוע לכל גולש כי בעמוד הבית ובעמודים פנימיים אשר נערכים על ידי האתר, יופיעו בכל זמן נתון הפניות למספר עמודי הנצחה ו/או מודעות אבל כפי שהועלו על ידי הגולשים. בהסכמה לתנאי תקנון זה, מאפשר כל גולש לידיעות אחרונות להציף לעמודים בעריכת ידיעות אחרונות את התוכן שהועלה על ידי כל משתתף באופן אקראי או על פי בחירת ידיעות אחרונות, למשך פרקי זמן בהתאם לשיקול דעתה של ידיעות אחרונות, וכי לגולש לא תהא טענה מכל מין שהוא בגין כך.

הפעלת האתר

 1. ידיעות אחרונות תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותו של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
 2. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות אחרונות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית ידיעות אחרונות להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק ידיעות אחרונות את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
 4. ידיעות אחרונות תהא רשאית להפסיק או להשבית את השירות באופן זמני על מנת לבצע עבודות תחזוקה באתר, וזאת מבלי שתידרש להודיע על כך מראש, ולגולש לא תהא כל טענה בגין כך.

פעולות אסורות

 1. נוסף על האמור לעיל, ביחס לתוכן גולשים שאסור בפרסום, אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 2. בכל מקרה של העלאת תוכן האסור בפרסום על פי תנאי שימוש אלו, רשאית מפעילת האתר להורות לגולש להסיר כל תוכן ו/או קישור כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה שהגולש לא ימלא אחר דרישה זו, שומרת ידיעות אחרונות על זכותה לבטל ו/או להסיר ו/או להוריד מהאתר את התוכן הפוגעני.
 3. אין לעשות כל שימוש בקוד התוכנה של האתר ו/או לבצע שינויים כלשהם באתר, בנראותו ובמאפייניו, למעט שינויים המתאפשרים מעצם טיבו של האתר.
 4. חל איסור מוחלט לקשר לתכנים באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר, וכן חל איסור על שימוש במסגרת (Frame) על מנת להציג תוכן באתר. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 5. המשתמש ישא לבדו באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור לאתר ובכל מקרה ידיעות אחרונות לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו. המשתמש שאחראי לקישור לאתר ומתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מפעולותיו, מיד עם דרישה ראשונה.

אחריות ושיפוי

 1. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם למעט על פי האפשרויות שמציע האתר. לגולשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם או התגובות שיעוררו (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריות בלעדית ומלאה של הגולש.
 2. ידיעות אחרונות אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר תהיה היענות. מפעילת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שיפורסמו, ולכן לא תישא כלפי הגולש (או כלפי מי מטעמו) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אל מעביר התכנים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.
 3. מפעילת האתר לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידי כל גולש וכל גולש מצהיר כי ידוע לו שעל ידי העלאת התכנים לאוויר, הוא חושף אותם לעיון ולשימוש כל אדם.
 4. ידיעות אחרונות אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר או אצל מי מספקיה.
 5. על כן, מוצע לכל גולש רשום להחליף את ססמתו מעת לעת, על מנת למנוע אפשרות של גישה בלתי מורשית לחשבונו.
 6. כל גולש מתחייב לשפות את ידיעות אחרונות ו/או מי מטעמה, לרבות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתוכן גולשים.

מדיניות פרטיות באתר

 1. חלק מהשירותים באתר דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרשים הגולשים למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי יצירת קשר עם המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל וידיעות אחרונות תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשם המשתמש, באחדים מהשירותים יתבקשו המשתמשים להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
 2. הנתונים שנמסרים ע"י המשתמשים בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו אצל ידיעות(להלן: "תוכן גולשים"):
 3. אחרונות ככל שיתעורר צורך לרשום את פרטי המשתמש במאגר מידע על פי חוק, ידיעות אחרונות תפעל בהתאם לכך.
 4. מובהר כי אין כל חובה על המשתמשים למסור את המידע, אך יובהר כי ללא מסירת הפרטים, לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים הללו.
 5. בעת השימוש באתר, יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. ידיעות אחרונות תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר ייעשה רק על פי המפורט להלן ובתנאי שימוש אלו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
  א. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים
  ב. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  ג. המידע שישמש את ידיעות אחרונות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
  ד. ידיעות אחרונות רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שתפרסם בעצמה ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.
  ה. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
  ו. עם זאת, ידיעות אחרונות לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
  ז. ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
  ח. לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי שימוש אלו.
  ט. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת תנאי שימוש אלו, שיעודכנו מפעם לפעם.
 6. ידיעות אחרונות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
  א. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות תנאי שימוש אלו, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהיה ידיעות אחרונות רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;
  ב. אם יתקבל בידי ידיעות אחרונות צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ובכלל זה רשת מוסמכת, כגון הרשות לניירות ערך;
  ג. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ידיעות אחרונות או מי מטעמה בעניין האתר.
  ד. בכל מקרה שידיעות אחרונות תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  ה. ידיעות אחרונות תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות אחרות מקבוצת ידיעות אחרונות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי תנאי שימוש אלו;
  ו. אם ידיעות אחרונות תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי – תהיה ידיעות אחרונות זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תנאי שימוש אלה.
 7. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
 8. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי ידיעות אחרונות. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתרים, מהיכן הגיע אל האתרים, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
 9. ה'עוגיות' משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר באתר המחייב רישום.
 10. המידע ב- Cookies מוצפן, וידיעות אחרונות נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי ידיעות אחרונות יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 11. משתמש שאינו רוצה לקבל Cookies, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, ראוי לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובאתרים אחרים.
 12. המשתמש יכול למחוק את ה-Cookies במחשבו בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות המשתמש לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אזי יש להזהר מלמחוק אותן, אלא אם כן המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.
 13. ידיעות אחרונות מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ידיעות אחרונות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, ידיעות אחרונות לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שנמסר.
 14. הגולש רשאי לבקש מידיעות אחרונות למחוק את חשבונו ואת פרטיו מהמאגר השמור אצלה בכל עת. מובהר כי מחיקת אתר הנצחה ו/או מודעת אבל תהיה בשליטת הגולש, אך מחיקת חשבון ופרטיו של הגולש תיעשה בפנייה אל ידיעות אחרונות באמצעות. zikaronet@yedioth.co.il ידיעות אחרונות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בתנאי שימוש אלו. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרו משתמשים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

שיפוט

 1. על פעילות באתר יחולו דיני מדינת ישראל.
 2. הערכאה המוסמכת לדון בכל סוגיה העולה כתוצאה מהשימוש באתר תהא הערכאה המוסמכת בתל אביב-יפו בלבד.

.הגלישה באתר זה איננה מאפשרת עוד הוספת תוכן גולשים במסגרתו ואולם, יתכנו בעתיד שינויים בנראות האתר ואפשרויות הפרסום בו

 
כל הזכויות שמורות לידיעות אחרונות ©