השלושים

טקס ה"שלושים", הוצאת פטירה רשמית במשרד הפנים

טקס ה"שלושים"

התקופה שמסיום השבעה ועד יום השלושים לקבורה היא תקופת ביניים, שבה אדם חוזר לשגרת יומו אך מקיים עדיין מנהגי אבלות מסוימים, כמו איסור תספורת וגילוח והימנעות מהשתתפות בשמחות.

במשך כל ימי השלושים ממשיכים האבלים לומר 'קדיש יתום' בעת התפילות. יש המדליקים במשך כל השלושים נרות נשמה. אם חל יום טוב (חג שיש בו איסורים כמו בשבת) בתוך השלושים, נפסקים מנהגי האבלות, בדומה לדין לגבי השבעה.

תום תקופת השלושים הוא למעשה סיום תקופת האבלות, למעט אבל על הורים. את יום השלושים מציינים בעלייה לקבר ובגילוי המצבה (אם כי יש הנוהגים להקים מצבה רק בתום שנה). כיסוי תלולית העפר באבן מסמל חתימת שלב נוסף בתהליך הפרידה (וכן את היפרדותה השלמה של הנשמה מן הגוף).

בשלושים, כמו בשבעה, נהוג לערוך על הקבר טקס הכולל אמירת פסוקי תהלים, אמירת 'קדיש יתום' (אם יש מניין גברים), תפילת 'אל מלא רחמים' והספדים אישיים.

אם יום השלושים חל בשבת, הולכים לבית העלמין ביום שישי שלפניו או ביום ראשון שלאחריו. אם יום השלושים חל בחג השבועות, או ביום טוב האחרון של חג הסוכות או  פסח, נוהגים לעלות על הקבר באיסרו חג. אם חל יום השלושים ביום הראשון של פסח או סוכות, מקדימים את העלייה לערב החג. ואם חל יום השלושים בראש השנה או ביום הכיפורים, דוחים את העלייה למחרת החג ואין אומרים "אל מלא רחמים" או "תפילת אשכבה".
ביום השלושים נוהגים להדליק נר נשמה למשך 24 שעות. את הנר מציבים בבית במקום בולט. נר נוסף נהוג להדליק בבית הכנסת. יש להקפיד כי האבלים יעברו לפני התיבה בכל התפילות ביום השלושים.

 

סגירת מעגל: הוצאת תעודת פטירה רשמית במשרד הפנים

 לאחר כשבועיים מהפטירה שם הנפטר מושמט ממרשם התושבים, וניתן להוציא תעודת פטירה רשמית. תעודה זו נחוצה להסדרת ענייני הרכוש שהיה שייך לנפטר.

לשם כך יש להגיש למשרד הפנים "טופס בקשה לתעודת פטירה" ולצרף אליו את מספר תעודת הזהות ואת פרטיו האישיים של הנפטר, כפי שנרשמו בשעת הפטירה. את הבקשה ניתן להגיש בסניף המקומי של המשרד או באמצעות אתר האינטרנט שלו, בפקס או בדואר. תעודת הפטירה תישלח בדואר לאחר כשבועיים, או תימסר בסניף משרד הפנים לידי בא כוח או קרוב משפחה המצויד במספר תעודת הזהות של הנפטר.

רשאי לבקש את השירות, בן/בת משפחה או מי שיש לו עניין בדבר – בצירוף מכתב הסבר. במקרה של פטירת בן/בת זוג, עליכם לעדכן את השינוי בסטטוס בקובץ מרשם התושבים ובספח תעודת הזהות שלכם.
בהזדמנות זו כדאי לוודא כי הרשויות השונות, כולל הבנק וחברות הביטוח, יודעות על הפטירה. זה גם הזמן לבדוק אם היו לנפטר צוואה וביטוח חיים שיש לפדותם.

.הגלישה באתר זה איננה מאפשרת עוד הוספת תוכן גולשים במסגרתו ואולם, יתכנו בעתיד שינויים בנראות האתר ואפשרויות הפרסום בו

 
כל הזכויות שמורות לידיעות אחרונות ©